Toezicht advocatuur volgt signalen

Het tuchtrechtelijk toezicht op de advocatuur wordt sinds 2015 meer gestuurd naar aanleiding van signalen. Sindsdien zijn dekens meer ontvankelijk voor signalen of meldingen van ketenpartners uit de juridische wereld en vanuit het openbaar bestuur. Daardoor is er actiever toezicht op advocaten.


Signalen over advocaten

De signalen kunnen betrekking hebben op mogelijk(e) niet-naleving, onbetamelijk gedrag of ontoereikende kwaliteit van een advocaat. Signalen kunnen afkomstig zijn vanuit collega-toezichthouders, zoals met name de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de Raad voor Rechtsbijstand, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst en de Reclassering.


Tuchtrechter beslist over maatregelen

Het verschil met klachten is dat signaalgevers, anders dan klagers, zelf geen partij zijn in de vervolgprocedures die uit het signaal kunnen voortvloeien. De deken kan naar aanleiding van signalen onderzoek doen naar u en/of uw praktijk en een dekenbezwaar indienen. De tuchtrechter beslist of er een maatregel van toepassing is.

Zoekt u als advocaat rechtsbijstand in een tuchtprocedure? Mr. P.L.J. Woesthoff staat u vakkundig bij.