Aantal klachten tegen advocaten stijgt

Het aantal klachten tegen advocaten steeg de afgelopen jaren ongeveer vier keer sterker dan het aantal nieuwe inschrijvingen als advocaat. Terwijl het aantal klachten sinds 2015 jarenlang vrij stabiel bleef, rond 2.350 per jaar, vertoonde 2019 opeens een flinke groei van 10 procent. Ook de instroom van klachtzaken bij de Raden van Discipline steeg onlangs fors met 17 procent (2019-2020) na jarenlang rond 1.000 per jaar te schommelen (1).

(1) Eindrapportage Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur, 2020.
(2) Jaarverslag tuchtrechtspraak advocatuur 2020.


Tuchtklacht tegen advocaat? Alleen bij direct belang

Een klacht is doorgaans, in tegenstelling tot een dekenbezwaar, afkomstig van een belanghebbende, zoals een cliënt, wederpartij of collega-advocaat. Daarbij moet de klager direct in zijn belang zijn geschaad.
Onderzoek uit 2020 toont aan dat de meeste klachten afkomstig zijn van cliënten die ontevreden zijn over de behandeling door hun eigen advocaat. Vaak betreffen deze klachten de hoogte van een declaratie (declaratiegeschil) of de kwaliteit van de dienstverlening.


Klachtprocedure? Slechts 1 op 3 klachten is gegrond

In 2020 was bijna eenderde van de klachten (gedeeltelijk) gegrond. Tweederde van de klachten was ongegrond of niet-ontvankelijk (2). Verweer voeren kan dus zeer effectief zijn!
Heeft u als advocaat een conflict en dreigt u in een tuchtprocedure terecht te komen? Of loopt er al een klacht tegen u? Dan is het zinvol om een advocaat in te schakelen, temeer omdat een klachtprocedure lang en uitvoerig kan zijn en u nadelige gevolgen wilt beperken. Iemand met kennis van en ervaring in tuchtrecht kan uw belangen met voldoende distantie waarborgen.

Mr. P.L.J. Woesthoff werkt onafhankelijk en kan u van A tot Z juridisch bijstaan, zowel met advies als procedureel (gemachtigde).