Partneralimentatie aanvragen, aanvechten of herzien

Gaat u scheiden en eist u of uw partner partneralimentatie? Of bent u gescheiden en wilt u (of uw ex-partner) herziening van de alimentatie, bijvoorbeeld omdat de financiële situatie van u (of uw partner) is gewijzigd?

De rechter bekijkt onder andere hoe lang uw huwelijk heeft geduurd en zal de behoefte en draagkracht van beide partijen (opnieuw) moeten beoordelen. Het berekenen van de alimentatie is complex. Mr. Woesthoff begeleidt u bij zowel het aanvragen als het aanvechten van partneralimentatie.


Een ervaren advocaat voorkomt teleurstelling

Advocatenkantoor Woesthoff adviseert al 27 jaar in partneralimentatie en kinderalimentatie. Zowel eenvoudige als complexe zaken, waarin bijvoorbeeld ondernemingen, erfenissen en pensioenrechten meeberekend moeten worden. Als ervaren advocaat weet mr. Woesthoff hoe afspraken over alimentatie in de praktijk werken, of juist niet. Op basis van die uitgebreide praktijk- en mensenkennis kan zij u behoeden voor teleurstellingen.


Hoe lang betaal of ontvang ik partneralimentatie?

Bij een kort huwelijk (minder dan vijf jaar) zonder kinderen kan de alimentatieplicht niet langer duren dan het huwelijk zelf. Daarenboven kan de rechter momenteel tot 12 jaar partneralimentatie opleggen en in uitzonderlijke gevallen kan hij dat verlengen. De Tweede Kamer wil die duur beperken tot 6 jaar nu bij de meeste echtscheidingen alimentatie aan de vrouw wordt toegewezen, want:

  • het is onrechtvaardig dat mannen partneralimentatie moeten betalen, terwijl de vrouw werkt of kan werken;
  • een kortere duur van de alimentatie stimuleert vrouwen om (meer) te werken en economisch zelfstandig te zijn.


Advies: ga duurzaam scheiden

Een echtscheiding is ook het begin van een nieuwe toekomst. Een kans om het leven meer in eigen hand te nemen. Daarom doet mr. Woesthoff als advocaat meer dan louter alimentatieprocedures voeren. Zij inspireert mensen om nieuwe mogelijkheden te benutten en financieel onafhankelijk te zijn van partner en overheid. Want er komt een moment dat ook het recht op alimentatie of een uitkering vervalt, en dan? Duurzaam scheiden heeft de toekomst.


Hertrouwen of samenwonen? Ga naar uw advocaat!

Als de financiële omstandigheden van u of uw ex-partner veranderen, kunt u de rechter via uw advocaat om herziening van de alimentatie vragen. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige in inkomen daalt of de alimentatiegerechtigde trouwt of gaat samenwonen (In het laatste geval kan de alimentatieplicht worden beëindigd). Ziet u zo’n wijziging aankomen? Laat advocaat mr. Woesthoff u dan over de financiële gevolgen adviseren.