Advocaat loopt meer risico op tuchtprocedure

Als advocaat loopt u steeds meer risico op een tuchtprocedure, hoe zorgvuldig u de normen en regels voor de advocaten ook volgt. De aanleiding voor een tuchtprocedure kan een klacht of een dekenbezwaar zijn.

Het toezicht wordt intensiever

Belangrijkste oorzaak van deze risicogroei is de intensivering van het toezicht in combinatie met de ruime onderzoeksvrijheid en bevoegdheden van de toezichthouder (Orde van Advocaten). Daarnaast is er een groeiende klaagcultuur en is de drempel om een klacht tegen een advocaat (online) in te dienen verlaagd.

Een tuchtprocedure kost altijd veel tijd, energie en geld

Een tuchtprocedure heeft doorgaans grote impact op de advocaat en zijn beroepsuitoefening, ongeacht of en de mate waarin een klacht gegrond verklaard wordt en of er een maatregel wordt opgelegd, heeft. Het definitief formuleren van een klacht en/of dekenbezwaar kan lang duren en het voeren van verweer kost veel tijd, energie en geld. Een tuchtprocedure kan meerdere jaren in beslag nemen! 

Mentale belasting, imagoschade en patronaatschap

Een tuchtprocedure kan ook een zware mentale belasting zijn. Verder is het imago van de advocaat in het geding, niet alleen naar direct betrokkenen (cliënt, kantoorgenoten, collega’s, toezichthouder, derden), maar ook naar toekomstige cliënten. Immers, een (voorwaardelijke) schorsing wordt met vermelding van de naam van de advocaat in het advocatenregister gepubliceerd en kan potentiële cliënten afschrikken. Bovendien kan een tuchtprocedure of zelfs al een signaal u 3 jaar lang verhinderen om patroon te worden.

Kies een onafhankelijke tuchtrechtadvocaat

Slechts 1 op 3 klachten is gegrond. Verweer voeren heeft dus zeker zin! Toch mag of wil niet elke tuchtrechtadvocaat u - naast adviseren - ook procedureel bijstaan. Met name wanneer hij/zij of een kantoorgenoot van hem/haar aan de toezichthouder is gelieerd, bijvoorbeeld als lid van een Raad van Orde in een ander arrondissement. In zo’n situatie kan er sprake zijn van belangenverstrengeling. En dan moet u voor procedurele rechtsbijstand moet u dan misschien alsnog naar een andere advocaat. 

Mr. P.L.J. Woesthoff opereert daarom onafhankelijk. Zij is niet verbonden aan de Orde van Advocaten (lokaal/landelijk), de Raad van Discipline of het Hof van Discipline. Zodoende kan zij u zowel adviseren als - als gemachtigde - u procedureel bijstaan.