Rechtsgebiedenregistratie

(Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur)

Mr. P.L.J. Woesthoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

1. Algemene praktijk

2. Personen- en familierecht

3. Burgerlijk procesrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.