Privacyverklaring Advocatenkantoor Woesthoff

Woesthoffadvocaten.nl is een website van Advocatenkantoor Woesthoff. Bij het gebruik van deze website verzamelt het kantoor persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe daarmee wordt omgegaan.

 

Contactgegevens

Advocatenkantoor Woesthoff
Huizermaatweg 564
1276 LN Huizen
KvK: 321 643 82
Telefoon: 035 - 5242388

 

Webstatistieken

Deze website gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op de website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden. Hiertoe worden IP-adressen van bezoekers verzameld.

Advocatenkantoor Woesthoff heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google.

 

Beveiliging website

Advocatenkantoor Woesthoff heeft passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij gegevensoverdracht via deze website wordt gebruikgemaakt van het zogenaamde SSL-beveiligingssysteem (Secure Sockets Layer). Uw gegevens worden versleuteld verzonden, hetgeen u herkent aan het symbool van een gesloten slot in de statusbalk van uw browser.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Advocatenkantoor Woesthoff verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@woesthoffadvocaten.nl.

 

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Hiervoor is geen wettelijke toestemming vooraf nodig.

 

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage verlangt tot uw gegevens of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen indien deze onjuist zijn, dan kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Woesthoff door een e-mail te sturen naar: info@woesthoffadvocaten.nl of een brief te sturen naar bovenstaand postadres.
Advocatenkantoor Woesthoff zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Advocatenkantoor Woesthoff behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze website.

 

Versie: 2023